نوشته‌هایی با برچسب "چشمان باز بسته"

مدیتیشن با چشمان بسته و باز مدیتیشن با چشمان بسته و باز

مدیتیشن با چشمان بسته و باز. می توانید مدیتیشن را با چشمان بسته انجام دهید یا با چشمان باز. با چشمان باز می توانید از یک شمع روشن در مقابل خود استفاده نمائید و با تمرکز بر روی شعله آن، سعی کنید فقط به. شعله نگاه کنید. به نور شمع و هاله دور آن توجه کنید و سعی کنید کمتر پلک بزنید و اگر افکار آمدند ، آرام آنها را از ذهنتان. خارج کنید و مجددا تمرکز خود را به نور شمع دهید. اگر متوجه شدید فکری ذهنتان را مشغول کرده وشما توجه تان از شمع. خارج شده، به آرامی فکر را رها و رد کنید و دوباره توجه خود را به نور شمع برگردانید. با چشمان بسته. به محض اینکه شم

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه