نوشته‌هایی با برچسب "روح جسم"

هماهنگی روح و جسم هماهنگی روح و جسم

چرا آدم های خوب کارهای بد میکنند؟. خجالت و انکار نیمۀ تاریک ما را تقویت می کنند. اگر ضعف ها و کاستی ها و اشتباهات خود را به عنوان بخشی طبیعی، از بشر بودنمان می پذیرفتیم،. هنگام رویارویی با وسوسه های که نمی دانیم در برابر آنها چه کنیم، در خواست کمک می کردیم. آنگاه می توانستیم تشخیص دهیم این هوس های تاریک، مانند میل به برقراری رابطه جنسی با کسانی غیر همسر، برداشتن پولی که متعلق به ما نیست، دروغ گفتن به منظور برخورداری از موقعیت بهتر، بخشی طبیعی از بشر بودن ماست که نیاز به به درک و پذیرفته شدن دارد. اما از آنجا که این امیال کشف و بررسی نشده باقی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه