به نظر میرسد صبحانه واقعا مهمترین وعده غذایی روز باشد، خوردن یک صبحانه دلچسب شما را پر انرژی میکند، تحقیقات جدید نشان میدهد صبحانه خوردن قبل از ترک خانه کمک زیادی به کاهش وزن میکند.

کسانی که صبحانه میخورند بیشتر کالری میسوزانند

به نظر میرسد صبحانه واقعا مهمترین وعده غذایی روز باشد، خوردن یک صبحانه دلچسب شما را پر انرژی میکند، تحقیقات جدید نشان میدهد صبحانه خوردن قبل از ترک خانه کمک زیادی به کاهش وزن میکند.
طبق یک مطالعه ی جدید افرادی که صبحانه میخورند کالری بیشتری میسوزانند وکنترل قند خون آنها نسبت به کسانی که چیزی نمیخورند بیشتر است.
محققان برای بررسی اثرات صبحانه در تعادل انرژی افراد در یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده به مقایسه گروهی که صبحانه میخورند و کسانی که صبحانه نمیخورند پرداختند.
درمطالعات دانشگاه بث افراد بین سنین ۲۱ تا ۶۰ به طور تصادفی در دوگروه دسته بندی شدند، یک گروه کسانی که صبحانه نمیخوردند و گروه دوم کسانی که صبحانه میخوردند، این افراد به مدت ۶ هفته مورد بررسی قرار گرفتند
گروه روزه دار(کسانی که صبحانه نمیخوردند) هر روز تا ساعت ۱۲ کالری مصرف نمیکردند در حالی که گروه صبحانه تا قبل از ساعت ۱۱ ،۷۰۰تا کالری دریافت کرد که ۳۵۰ تای اون در عرض دوساعت از بیدار شدن آنها دربافت شد
اونهایی که صبحانه ی مختصری خورده بودند برخلاف باور عمومی تاثیر کمی در تغییر سوخت و ساز بدنشون در حالت استراحت تجربه کردند
در هر حال به نظر میرسید که این گروه بیشتر انرژی مصرف کرده اند،حدودا ۴۴۲ کالری با فعال بودنشون درست بعد از صبحانه خوردن.و در طول روز نیز کنترل قند خون منظم تری نسبت به گروه روزه دار داشتند.
دکتر “جیمز بتز” از بخش سلامت دانشگاه بث محقق اصلی در این مطالعه بود، که در مجله تغذیه پیشرو در مجله آمریکایی تغذیه بالینی امروز منتشر شده است.
دکتر” بتز” اظهار کرد: یافته ی اصلی ما در این تحقیقات این است که کسانی که صبحانه میخورند کالری بیشتری میسوزانند، بیشتر افراد فکر میکنند این مسئله بخاطر اینه که مقدار کمی ازخوراک باعث سوخت و ساز بیشتر بدن میشود اما در واقع بخاطر حرکت کردن و فعالیت داشتن میباشد. افرادی که در طول دوره ی آزمایش صبحانه میخوردند بیشتر فعال بودند و حرکت میکردند.فعالیت روزانه بسیار مفید است.
محققان از ۳۵ نفر که اضافه وزن نداشتند درخواست کردند که به مدت ۶ هفته هر روز تا قبل از ساعت ۱۲ از غذا خوردن پرهیز کنند و یا تا قبل از ساعت ۱۱، ۷۰۰ کالری دریافت کنند
دکتر بتز ادامه داد: باقی افراد رژیم غذایی روزانه رو تغییر ندادند و به کسانی که صبحانه میخوردند گفته نشد چه چیزی بخورند.
فعالیت های روزانه ی آنها با یک مانیتور فعال قلبی که به دقت اندازه گیری میشد و همچنین با یک دستگاه قابل حمل دیگر هر پنج دقیقه قند خون آنها ثبت میشد.
دکتر “دیلان توماس” با همکاری در نوشتن این تحقیق اضافه کرد: ما دریافتیم که این مانیتورها به تغییرات خود به خود با شدت کم تا متوسط، بسیار حساس هستند ، و این مطالعه ی جدید نشان دهنده ی تفاوت نوع فعالیت هایی افرادی است که در صبح صبحانه خورده یا نخورده اند. تغییرات این مانیتور نشان داد افرادی که صبحانه خورده بودند فعال تر از کسانی بودند که نخورده بودند، حتی با وجود بیدار شدن از خواب و رفتن به خواب در همان زمان به طور متوسط. این تحقیقات هیچگونه مدرکی از هرگونه تغییر در سوخت و ساز بدن در حالت استراحت بین این دو گروه در بر نداشت.
دکتر بتز اضافه میکنه: ۱۱ کالری در روز ثابت و کاملا بدون تغییر بود، افرادی که روزه دار بودند متابولسیم سوخت و سازشون بدون تغییر بود و کسانی که صبحانه میخوردند سرعتی در سوخت و سازشون مشاهده نشد.
“انهد چوادهوری” دانشجوی دکترای دانشگاه بث اضافه کرد: در نتایج تحقیقات ما آشکار نشد که صبحانه با کنترل وزن، سوخت و ساز بدن را تسهیل میکند. گروه روزه دار ۲۰ درصد کمتر از دیگری صبحانه دریافت میکردند که نشان داده شد خوردن بیشتر در طول روز، صبحانه از دست رفته را برای آنها جبران نمیکند
این مطالعه همچنین هیچ عوارض قلبی و عروقی منفی برای روزه داران تا ظهر برای شش هفته نشان نداد اما در کنترل سوخت و ساز موثر بود، محققان با استفاده از نمونه های آزمایشی در درجه ی اول قند مصرف شده را که موثر بر متابولیسم عضلانی می باشد و همچنین متابولسیم گلوکز موثر بر بافت چربی رو مورد بررسی قرار دادند، این ارزیابی مولکولی سطح گلوکز را با یک کانتر در بافت چربی معده اندازه گرفت.
گروه روزه دار که بعد از ساعت ۱۲ غذا خورده بودند نسبت به گروهی که صبحانه خوردند، اختلال در سطح قند خون را تجربه کردند.
این کاهش در کنترل قند خون در هفته پایانی از آزمایش مشخص شد.
این یافته ها بخشی از پروژه صبحانه دانشگاه بث میباشد. مطالعه ای کنترل شده با نمونه های تصادفی به مدت سه سال که با بودجه شورای تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی انجام شد.
محققان در حال حاضر در فاز دوم این آزمایش افراد دارای اضافه وزن را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند.

منبع: نوین زی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه