هر اندامی چه لباسی باید بپوشد؟


می توانید لباس هایی بپوشید که زیاد تنگ نباشند. کفش نیز با رنگ های طبیعی بهتر است و می توانید آن را با رنگ لباس هایتان ست کنید.نوع اندام:لاغر
ظاهر:پوشش رسمی و حرفه ای
قواعد:
این ظاهر بسیار قابل کاربرد است چرا که در انتها بسیار برجسته و در بالا تعادل بوسیله یک ژاکت سنگین حفظ می شود.
یک دامن بلند م یتواند برای کسانی که ظاهری بلند و لاغر دارند موثر باشد ، و م یتوانند اجزائی مانند جواهرات و کیف برای داشتن ظاهری شیک و آراسته به آن بیفزایند.

هر اندامی چه لباسی باید بپوشد؟ - تصویر 1
نوع اندام :دارای انحنا
ظاهر:رسمی / معمولی
قواعد:
می توانید لباس هایی بپوشید که زیاد تنگ نباشند. کفش نیز با رنگ های طبیعی بهتر است و می توانید آن را با رنگ لباس هایتان ست کنید.
همیهش به یاد داشته باشید ، رنگ های خنثی برای این نوع اندام ها هیجان انگیزتر و شکیل تر هستند.
همچنین از پوشیدن لباس های از مد افتاده برای ست کردن لباس هایتان پرهیز کنید- آنها شما را مسن تر نشان می دهند ولی شما می خواهید که ظاهری امروزی داشته باشید.

هر اندامی چه لباسی باید بپوشد؟ - تصویر 2

نوع اندام:دارای انحنا و کوتاه
ظاهر:لباس عصر
قواعد:
در این نوع اندام ها قواعدی وجود دارد. باید در ناحیه یقه و گردن برجسته تر از سایر جاها باشد در پاها سنگین تر باشد و متناسب با نوع اندام لباس ها ست شود.نکته مهم این است که از این قواعد در ست کردن لباس ها سرپیچی نشود.ما همچنین از اجزائ برجسته و زیور آلات درخشان برای آنها استفاده می کنیم. به قسمت کمر و کمربند پیراهن نیز دقت شود. به عرض آن توجه شود. حتی اگر نواری به مرکز لباس شما دوخته شده باشد باید به آن نقطه نیز توجه شده و آراستگی و هماهنگی خاصصی با قسمت های دیگر پیراهن شما داشته باشد.

هر اندامی چه لباسی باید بپوشد؟ - تصویر 3
نوع اندام:بلندو لاغر
ظاهر:پوشش معمولی
قواعد:
انواع بلوزها برای این نوع اندام ها بسیار مناسب است. می توان یک طرح با رگه های آبی و مشکی برای آن در نظر گرفت. همچنین به جای شلوار کوتاه می توانید به دنبال انواع جین ها باشید. جین ها واقعا با این نوع اندام ها بسیار زیبا و شیک می شوند. حتی اگر نمی خواهید که جین های بسیار تنگ و کشی بپوشید می توانید از جین ها راسته که ظاهری زیبا به اندام شما میدهند استفاده کنید.

هر اندامی چه لباسی باید بپوشد؟ - تصویر 4


می توانید لباس هایی بپوشید که زیاد تنگ نباشند. کفش نیز با رنگ های طبیعی بهتر است و می توانید آن را با رنگ لباس هایتان ست کنید.


نوع اندام:لاغر
ظاهر:پوشش رسمی و حرفه ای
قواعد:
این ظاهر بسیار قابل کاربرد است چرا که در انتها بسیار برجسته و در بالا تعادل بوسیله یک ژاکت سنگین حفظ می شود.
یک دامن بلند م یتواند برای کسانی که ظاهری بلند و لاغر دارند موثر باشد ، و م یتوانند اجزائی مانند جواهرات و کیف برای داشتن ظاهری شیک و آراسته به آن بیفزایند.

هر اندامی چه لباسی باید بپوشد؟ - تصویر 5

نوع اندام :دارای انحنا
ظاهر:رسمی / معمولی
قواعد:
می توانید لباس هایی بپوشید که زیاد تنگ نباشند. کفش نیز با رنگ های طبیعی بهتر است و می توانید آن را با رنگ لباس هایتان ست کنید.
همیهش به یاد داشته باشید ، رنگ های خنثی برای این نوع اندام ها هیجان انگیزتر و شکیل تر هستند.
همچنین از پوشیدن لباس های از مد افتاده برای ست کردن لباس هایتان پرهیز کنید- آنها شما را مسن تر نشان می دهند ولی شما می خواهید که ظاهری امروزی داشته باشید.

هر اندامی چه لباسی باید بپوشد؟ - تصویر 6

نوع اندام:دارای انحنا و کوتاه
ظاهر:لباس عصر
قواعد:
در این نوع اندام ها قواعدی وجود دارد. باید در ناحیه یقه و گردن برجسته تر از سایر جاها باشد در پاها سنگین تر باشد و متناسب با نوع اندام لباس ها ست شود.نکته مهم این است که از این قواعد در ست کردن لباس ها سرپیچی نشود.ما همچنین از اجزائ برجسته و زیور آلات درخشان برای آنها استفاده می کنیم. به قسمت کمر و کمربند پیراهن نیز دقت شود. به عرض آن توجه شود. حتی اگر نواری به مرکز لباس شما دوخته شده باشد باید به آن نقطه نیز توجه شده و آراستگی و هماهنگی خاصصی با قسمت های دیگر پیراهن شما داشته باشد.

هر اندامی چه لباسی باید بپوشد؟ - تصویر 7

نوع اندام:بلندو لاغر
ظاهر:پوشش معمولی
قواعد:
انواع بلوزها برای این نوع اندام ها بسیار مناسب است. می توان یک طرح با رگه های آبی و مشکی برای آن در نظر گرفت. همچنین به جای شلوار کوتاه می توانید به دنبال انواع جین ها باشید. جین ها واقعا با این نوع اندام ها بسیار زیبا و شیک می شوند. حتی اگر نمی خواهید که جین های بسیار تنگ و کشی بپوشید می توانید از جین ها راسته که ظاهری زیبا به اندام شما میدهند استفاده کنید.

هر اندامی چه لباسی باید بپوشد؟ - تصویر 8

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه