آیا شما هم تا دیروقت کار کرده و بعد از اینکه همه خوابیدند شام می خورید؟

آیا شما هم تا دیروقت کار کرده و بعد از اینکه همه خوابیدند شام می خورید؟ علم آیورودا می گوید: غذا خوردن بعد از غروب آفتاب اصلا فکر خوبی نیست، زیرا سوخت و ساز بدن کند شده و طبق یافته های یک تحقیق جدید، این امر روی یادگیری و حافظه تاثیر منفی دارد.

این تحقیق نشان داده که غذا خوردن در زمان خواب روی فیزیولوژی مغز تاثیر می گذارد.

غذاخوردن

هیپوکامپ مسئول کنترل حافظه بلند مدت و شناسایی چیزهای جدید است، یادگیری و حافظه که توسط این قسمت از مغز کنترل می شوند با عادت دیر غذاخوردن ما دچار نقص خواهند شد.

سبک زندگی مدرن باعث می شود که سخت بتوان زمان غذا خوردن را در دست گرفت، اما مهمترین چیز این است که حتما این زمان را کنترل کنید.

زمان غذاخوردن می تواند تفکر ما را تحت تاثیر قرار دهد. کریستوفر کولول می گوید: ما در این تحقیق نشان دادیم که تنظیم زمان برای غذاخوردن به سادگی باعث بهم ریختن ساخت مولکولی در هیپوکامپ شده و می تواند عملکرد شناختی ما را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: نوین زی

Share the post "تاثیر دیر غذا خوردن روی مغز"

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • E-mail

Related posts:

  1. این ۸ مورد روی قند خون شما تاثیر می گذارند! (بخش اول)
  2. نور آبی و تاثیر آن بر آموزش و یادگیری بهتر
  3. این ۸ مورد روی قند خون شما تاثیر می گذارند! (بخش دوم)
  4. مضرات خوردن چای و فواید خوردن دوغ پس از غذا
Tweet تاثیر دیر غذا خوردن روی مغز - تصویر 2
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه