رژیم غذایی خوب، فعالیت بدنی، عوض کردن محل کار و کنترل فاکتورهای استرس‌زا از این موارد هستند. یک بخش دیگر درمان نارسایی استفاده از وسایل کمک قلبی است. دستگاههای ضربان‌ساز قلبی، دستگاه شوک دهنده قلبی، دستگاههای پمپ قلبی کمکی که از طریق جراحی تعبیه می‌شوند، از این جمله‌اند.

بیماران قلبی به کمک “سلولهای بنیادی” درمان می شوند

بیماران قلبی به کمک “سلولهای بنیادی” درمان می شوند

رژیم غذایی خوب، فعالیت بدنی، عوض کردن محل کار و کنترل فاکتورهای استرس‌زا از این موارد هستند.

یک بخش دیگر درمان نارسایی استفاده از وسایل کمک قلبی است. دستگاههای ضربان‌ساز قلبی، دستگاه شوک دهنده قلبی، دستگاههای پمپ قلبی کمکی که از طریق جراحی تعبیه می‌شوند، از این جمله‌اند.
انجام دهها پیوند قلب در سال موفقیتى بزرگ بوده و توانسته‌ایم تعدادی از بیماران بدحال را به کمک پیوند از مرگ نجات دهیم.

شاخص‌ترین این روشها استفاده از سلول‌های بنیادی برای درمان نارسایی قلب است. مرکز آموزشی درمانی قلب شهید رجایی از حدود دو تا سه سال گذشته تحقیقات جامعی را درخصوص سلول‌های بنیادی آغاز کرده است.

استفاده از سلول‌های بنیادی در درمان نارسایی قلبی در حد تحقیقات بوده و هنوز کاربرد درمانی مشخصی پیدا نکرده است. البته خدماتی به برخی بیماران ارائه شده و بسیاری از آنها از سلول‌های بنیادی سود برده‌اند.
افرادی را داشته‌ایم که کاندیدای پیوند قلب بودند ولی با تزریق سلول‌های بنیادی و دارو درمانی توانسته‌ایم آنهارا از لیست پیوند خارج کنیم.
بهترین نتایج آن اکنون در خصوص مواردی از نارسایی قلبی است که گرفتگی عروق قلب یا بیماریهای ایسکمیک، آن را ایجاد کرده است. اما در موارد غیر ایسمیک یعنی در غیر از درگیرى عروق قلبی هم تحقیقاتی در حیطه سلولهای بنیادی انجام و نتایج خوبی از آن به دست آمده است.
بیماران قلبی به کمک “سلولهای بنیادی” درمان می شوند
فاکتورهای مختلفی در میزان موفقیت سلولهای بنیادی دخالت دارند، اینکه سلولهای بنیادی از کجا تهیه یا چه روشی برای تهیه آن بکار گرفته شده است و سلول بنیادی به چه طریقی به قلب تزریق شود از جم��ه این فاکتورها هستند.
ایران نیز از کشورهای دیگر عقب نمانده و اکنون در چند مرکز تخصصی بر روی این موضوع کار می شود.
چهارمین کنگره بین‌المللی نارسایی قلب ایران از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۳ در محل مرکز همایشهای بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه